ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

КЗЛОР ПІДКАМІНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І-ІІІ СТ. ЗПОГЛИБЛЕНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою КЗЛОР Підкамінський навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ст. з поглибленою професійною підготовкою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвержених наказом Міносвіти України від 14.05.99 р. № 139.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслугавування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обовязки користувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та в читальному залі.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні записуються до бібліотеки в груповому (класи) або індивідуальному порядку за списками, співробітники і викладачі – за паспортами.

2.2. На кожного читача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобовязання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів).

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. На абонементі документ видається на такий термін:

а) для вчителів:

* навчальна література – на час вивчення відповідного предмета (при обов’язковій переєстрації наприкінці навчального року);

* методична література – на один місяць, а за наявності достатньої кількості примірників – на час вивчення відповідного предмета (при обов’язковій перереєстрації наприкінці навчального року);

б) для учнів:

* твори, що вивчаються за програмою, - на термін відповідно до навчальної програми;

* для позакласного читання – не більше 30 днів;

* кількість примірників книг, що видаються одночасно (не враховуючи підручників), не повинна перевищувати 5.

За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів)

3.2. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів.

3.5. Періодичні видання видаються читачам лише в читальному залі.

3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно коритуватись бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Отримувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інфіормації) з фонду бібліотеки.

4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.6. Обиратися до бібліотечного активу, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.7. Вимагати конфіденційності щодо даних про нього та перелік документів, якими він користуєтться.

4.8. Подавати адміністрації зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобовязаний:

4.9. Дотримуватись Правил користування бібліотекою.

4.10. Під час запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.11. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслень, не виривати і не загинати сторінки.

4.12. Повертати документи не пізніше зазначеного терміну. (Користувач, який не здав документ після попередження, бібліотекою не обслуговується до їх повернення.)

4.13. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.14. У разі вибуття з навчального закладу повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами.

4.16. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

5. Права та обов'язки бібліотеки

Бібліотека зобов'язана:

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту та специфіки навчання у школі, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечного фонду.

5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педагогічного колективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

5.8. Проводити на початку року перереєстрацію користувачів.

5.9. Організовувати ремонт документів та палітурні роботи.

5.10. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

5.11. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

5.12. Визначати зміст і форми своєї діяльності.

5.13. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи школи.

5.14. Ставити до відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

Кiлькiсть переглядiв: 401

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.